MÜRŞİDDEN NE BEKLİYORUZ ?

Mahmut Dipşar
Tarih Haziran 11, 2019, 10:46 am
2 mins

Mürid ( talip ) demek üzerindeki hegomanyayı kaldıran demek. Yani irade kendi elinde manevi yolda istenende budur. Yani iradenin talep edende,müridde olmasıdır.
Mürşid sadece irşad makamıdır.Işıktır. Çünkü isra – gece yolculuğu – yol karanlık. Mürşidi Kâmil her dilden konuşan demek. Bunun sembolik anlatımı bülbüldür.
Bülbülün özelliği bütün hayvanların seslerini ahenkle çıkarmasıdır. Bülbülün sesi ağırlaştırılıp incelenirse, ördek sesi de var,kurbağa sesi,yılan tıslaması da, kuş cıvıltısı, kuzu melemesi hepsi var. Bülbül doğadaki sesleri armonik hale getirerek senfoniye dönüştürüyor. Mürşidi Kâmilde böyledir.Aslında onunla yürümek Hızırla yürümek gibidir.

Bazı talipler mürşidlere soruyorlar : ‘Tanrı’yı görmek,tanımak istiyorum’ diye… Ancak bu durum çok kere geçici bir hevestir. Ertesi gün bunu unutuyorlar. Başka şeylerle uğraşıyorlar,yani kıbleleri değişiyor.

Görmek,tanımak için kendini tamamen O’na vermelisin. Ancak o zaman görmen de,duyman da herşey silinir. Yalnız O’na özlem yani O’na aşkın kalır. O aşk önce seni ısıtır,sonra yakar ve sen kalmazsın. İşte o zaman O görülür.


“Küllü men aleyha fan ; Ve yebka vechu
Rabbike Zül Celâli Vel’İkram-Rahman 26/27-“

Her şey fani olunca baki olan Yüce Rabb’inin vechi ortaya çıkar.

NETİCE
Mürşidi Kâmilden yegane beklentimiz, kainat kitabının içindeki hakikatların şüphesiz şekilde bize açılması ( La raybe Fiyhi hüden Lil muttekıyn-Bakara 2-)

Bu da bizi mürşidi kâmilin MEVEDDET mayası ile mayalandırması ile mümkündür.
MUHABBETLE.

Yorumlar

  • (not be published)