BUGÜN ONUN (ks) DOĞUM GÜNÜ…

Mahmut Dipşar
Tarih Ocak 11, 2019, 9:30 pm
3 mins

Hicrî 6. yılda Cemaziyelevvel ayının 5. günü dünyamızı şereflendirmişti. Doğduğu gün Dedelerin En Güzeli (sav) onu kucağına aldı ve “Sen zennur-i ve’l-beha’sın” diyerek seslendi. Yani “Nur ve Güzellik Sahibesi…”

Sonra kulağına ezanını ve kametini okuyup üç kez “Zeyneb” diyerek ses verdi gül nefesine.

Evet; O, ismiyle müsemma “Zeyn-Eb” idi ve “Babasının Ziyneti” olarak isimlendirilmişti.

Hz.Hatice Validemizin dünya gözüyle göremediği gönül meyvesi ve Hz.Fatımatü’z-Zehra’nın üçüncü doğum neşesiydi. Hz.Ali’nin kızıydı. Ağabeyleri Hz.Hasan’ın ve Hz.Hüseyin’in Seyyid oluşuna nispetle “Seyyide” idi.

“Görenin Gönül Aydınlığı” olarak tanınmıştı. Başlı başına bir “Kamer” idi. Zira beş güneşten ışık almıştı. Yine de yeğeni İmam Ali Zeynelabidin, onu “Muallimsiz Âlime” olarak andı. Zira Vâris-i Kevser’di o ve öğrenilmiş değil, verilmiş ilmin çeşmiydi. Vahyin diliyle “Rabbinden bir rahmet ve ilim üzere olan kullardan bir kul” idi.

Hz.Zehra’nın vasiyetince “Ağabeylerinin Annesi” olmuştu. Hasanî ve Hüseynî güzellikleri-hikmeti, insanlığın gönlüne bırakandı. Kerbelâ’da Hüseynîler birer birer şehid olunca Muhammedî Sancağı devralan Şahideydi O. Kerbelâ Şahidi…

Üç nesil erkeklerin zahiren yarım bıraktığı işin sorumluluğunu devralmıştı. Öyle ki; Allah’ın Aslanı Hz.Ali’nin on binlerce asker ile titretemediği Şam’ı, Seyyide Zeyneb titretecekti. Hem de elinde, kucağında bir düzine Hasanî ve Hüseynî yetimle…

Seyyide Zeyneb validemizin dünyayı teşrif sene-i devriyesinde, Sevgililer Sevgilisinin (sav) Onu “Nur ve Güzellik Sahibesi” olarak vasfettiği böylesi bir günde niyaz ediyoruz Rabbimize…

“Allah’ım!..

Bizleri Hz.Hatice’nin üretici sevgi ikliminden, Hz.Fatıma ile beliren Kevser nimetlerinden ve Seyyide Zeyneb’in varisi olduğu hikmetten nasiptar eyle!..

“Ceddinin Ziyneti” hükmündeki Zeynebî sadırdan doğan Hasanî ve Hüseynî güzelliklere gönüllerimizi aç!..

Ayakları altında cennet uzanan Annelerimizin şefkatiyle, şefaatiyle; onların ilimleri ve dirayetiyle bizleri süsle!..

Gönüllerimize birbirimize karşı sevgi tohumları ek!..

O mümtaz kullarının şuur ve ahlakıyla bizleri şuurlandır, ahlâklandır!..

Şüphesiz ki; Sen, dilediğine dilediğince lütfedebilensin.”
J
-Allah’ın selamı ve rahmeti Seyyide Zeyneb’in, Onun sevdiklerinin ve Onu sevenlerin üzerine olsun-

Yorumlar

  • (not be published)