Metin Hakverdioğlu: HER COĞRAFYADA GÖNÜLLERİ FETH ETTİLER

Yabende
Tarih Ekim 09, 2018, 5:34 am
6 mins

Yüzyılları aşan bir geleneğe sahip olan Halvetilik, Ömerü’l Halvetî tarafından kurulmuş bir tariktir. Bununla birlikte tarikatın ikinci kurucu piri Pir Seyyid Yahya Şirvani Hazretleri’dir. Halvetilik Tarikatı Anadolu sahasındaki yayılımını tarikatın piri sanisi olarak kabul edilen Pir Seyyid Yahya Şirvani Hazretleri ile yaşamıştır. Kuzey Afrika’ya kadar her coğrafyada gönüller fetheden Halvetilik bu kez Metin Hakverdioğlu’nun kaleminde dile geliyor.

“İslam dünyasının en farklı hareketlerinden birisi Halvetîliktir. Azerbaycan sahasından çıkıp tüm İslam âlemine yayılması sadece on yıllar almıştır. Müslüman ahali tarafından çok sevilen bu yol, bir anda dağlar, denizler aşmış ve Kuzey Afrika’ya kadar her coğrafyada gönüller fethetmiştir. Amasya Tarihi yazarı Hüseyin Hüsameddin’e göre bunda Halvetîliğin hoşgörü anlayışının büyük etkisi vardır. Halvetîler halkın içinde Hakk’ı arayan insanlar olabilmişlerdir; ancak gariptir, kendilerini “halvet” denilen kırk günlük bir inzivaya çekmeleri ile de meşhurdurlar. Yani, Allah ile beraber olmak için halvete çekilen Halvetîler, halkla beraber olmak için de mektep ve medresede idiler. Sanat, ilim, devlete sadakat, zühd ve takva bu tarikatta bir araya gelmiş ve bu inanç pek çok sanatçı, âlim ve devlet adamının doğuşuna zemin hazırlamıştır. Bu durumun güzel bir örneği Amasya’da yaşamış olan Pir Şücaeddin İlyas hazretleridir. Onun hayat hikâyesi hem Osmanlı’da Halvetîliğin saraya nasıl hâkim olduğunu hem de Anadolu’da nasıl yayıldığını gözler önüne sermektedir.

1400’lü yılların başında Emîr Timur tarafından Osmanlı “Fetret Dönemi”ne sokulduğunda Amasya’da da zor günler yaşanmıştır. Bu zor günlerde Amasya’nın yıkılmasını önleyen şahsiyet olarak genç bir ilim adamı olan Gümüşlü-zâde İlyas’ın adı ön plana çıkar. Kıvrak bir zekâya sahip olan İlyas, Timur’un komutanı tarafından Azerbaycan’ın ilim şehri Şamahı’ya gönderilmiş, burada ilim ve irfanını tekmil etmesi istenmiştir. Şamahı’da Halvetîliğin ilk önderi olan Ömer Halvetî’nin dizinin dibinde iki büyük derya bir araya gelmiştir: Pir İlyas Amasî, Seyyit Yahya Baküvî.”

Osmanlı devletinde de yaptıkları faaliyetlerle ziyadesiyle sevilen Halvetilik tarikatı şeyhleri ve muntesipleri her türlü sanatı ve ilmi teşvikte bulundukları için pekçok alanda insan yetiştirilmesinde öncü olmuşlardır.

“Halvetîlik, her türlü sanatı ve ilmi teşvik ettiği için insanın doğasında olan pek çok alanda insan yetiştirilmesine önayak olmuştur. Yine Pir İlyas’ın yolunu takip eden ünlü hüsn-i hat ustası Hattat Hamdullah da bir Halvetî’dir ve Amasya’da yetişmiştir. Amasya’da Kurtboğan Evliyası olarak bilinen Şerafeddin Hamza Halvetî’nin oğlu Fatih’in ünlü hocası Akşemseddin hazretleri, aynı zamanda bir tıp âlimi idi…”

Halvetilik yolunun serbaşları olarak faaliyet göstermeye gayret eden Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneğinin yapmış olduğu faaliyete de yazısında yer veren Hakverdioğlu yazısında şunları kaydediyor:

“Bakü’den Balkanlara; Sibirya’dan Fas’a kadar geniş bir bölgeye yayılan Halvetîlik, doğuş yerlerinden birisi olan Amasya’da 12 Mayıs 2018 tarihinde bir kez daha masaya yatırıldı. Onlarca akademisyenin katıldığı III. Uluslararası Bakü’den Balkanlara Halvetîlik Sempozyumu, Halvetîlik hakkında yeni ufuklar açmaya vesile oldu. Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen sempozyumun onursal başkanlığını Hasan Şükrü Yayıntaş yaptı.
Şunun altı bir kez daha çizilmelidir: Bütün dünyada milyonlarca yürüyeni olan bir yolun günümüzde daha iyi anlaşılmaya ve incelenmeye ihtiyacı vardır. Buna, bugünün modern toplumunun bir kez daha kafa yorması ve kendisine bir huzur adası bulamayan, kendisiyle bir dakika bile halvette olamayanların; kırk gün halvete girebilenlerin ruh âlemindeki dinginliği, huzuru anlamaya çalışması gerekir; bu, hayatı daha yaşanır kılmak için bir zaruret hâlini almıştır…”

One Comment to: Metin Hakverdioğlu: HER COĞRAFYADA GÖNÜLLERİ FETH ETTİLER

  1. Avatar

    metin hakverdioğlu

    Temmuz 24th, 2018

    SAĞ OLUN

    Cevapla

Yorumlar

  • (not be published)