İstikamet Sahibi Kul..

Tarih Ağustos 01, 2022, 11:00 am
57 secs

Sabrına denk düşen bir anın içinde tanı kendini. İhlasın incileri alınıp satılacak değildir. Onlar ebedi hayat şerbetinin sunulmuş nimetleridir.

Gönüllere iman ışığı uyandıran Allah el-Mümin’dir. O’, dilediğine Kadîr olan mutlak Cebbar’dır..

Hâli değişmeyen Mustafa Halveti Kütahya sınırlarında hayat şerbeti dağıtmış bir pınar idi. Sırrın yolcularına nimetlere vesile olan hâli ile örnek ve sevilen bir zât idi.

Evinin bahçesinde zikrederken “şirk” diyenler tarafından taşlanırdı ama o asla şikayet etmeyen Hakk dost’tuydu..

Yolda yürürken küfür içindeki bir kaç gencin saldırısına uğrayarak uluortada giysilerinden soyarak kendisini bir koyunun boynuna bağladılar ve sokakta dolaştırdılar. Bunu gören damadı bir kaç kişiyi toplayıp ona yardıma koştu ve onu koyundan ayırarak üzerini yün bir örtü ile sardı. Ertesi gün evinde iken uykusunda onu O’ arasına aldı..

O’nun o dostu şükrü ve ihlası anlaşılamayan bir seçilmiş O’nun kuluydu. İstikametini belirleyen aşkı bir vesileydi ki o Allah’ını çok sever ve bunda beyanı ateş ile olurdu. Vesile olduğu kelâmlarını bir defterde toplayarak onu sakladı.

O istikamet sahibi O’nun bir kuluydu ve itaatte çok üstündü..HŞY

Bir Sonraki Yazi

Yorumlar

  • (not be published)