Saygılı Toplum, Özgürlüğün Ülkesi

İlim İrfan Çimdiker
Tarih Temmuz 17, 2020, 7:28 pm
3 mins

Günümüz dünyası çok aktif. Avrupa’da yirmi sene önceki maneviyattan kopuş, bizde de baş gösteriyor, göstermekte. Özellikle Müslüman gençliği çok iyi yönlendirmek gerekiyor.

Müslüman gençliğin taassuptan uzak, akıl ve maneviyata dayalı yetiştirilmesi gerekir. Sevgi ve saygıya dayalı kültürümüzün korunup bilme ve mantığa dayalı bir eğitim verilmeli.

Bunu elbette başarabiliriz. Pratik zekaya sahip derin düşünebilen bir toplumuz. Abbasi ve Osmanlı medreseleri dünyayı değiştiren fikirleri ortaya koymuş. Gökyüzündeki yıldızların neredeyse yarısına yakını Arapça, Farsça kökenli; yani müslüman âlimler tarafından keşfedilmiş. Matematik, cebir sayı kuramı ve daha fazlası doğu coğrafyasından çıkma. Bu eğitimi tekrar canlandırmalıyız doğu toplumu olarak.

Bunu elbet başarabiliriz. Lakin eğitimden önce toplumsal ahlakın düzelmesi gerekir. Toplumsal ahlak düzelmediği müddetçe eğittiğimiz gençlerin çoğu yurt dışına kaçmakta. Toplumda adam kayırmaca oldukça, liyakata dayalı bir sistem kurulmadıkça eğittiğimiz akılları kaybederiz. Malesef toplumumuz çabuk yoldan -tabiri caiz ise- köşeyi dönmek için canla başla çalışıyor. Kaliteli eğitim görmüş kişilere patronların rağbeti yok. Amaç düşük maaş vererek günü kurtarmak yeni arabalar, yatlar katlar almak. İnsanlar kibar hale gelmeli, sertlik yaparak güçlü olma çabası ortadan kaldırılmalı. İşte bu ahlaki çöküntü düzelmedikçe, milletimiz kibarlaşmadıkça insanlarımıza eğitim versek de onları kaybetmeye mahkumuz.

İnsanımız akıllı. Nobel alanımız da var üretim yapanımız da. Lakin bu insanları hep kaybetmişiz başka ülkelere. Eğitim alanın önünü açmamışız açtıklarımızı koruyamamışız. Biz yetiştirmişiz başkası sahip çıkmış. Kaybeden biz olmuşuz.

Şeyh Edebali’nin dediği gibi: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.”. Lakin son ikiyüz senedir insan devlet için yaşar, anlayışı hakim oldu zihniyetlere. Bu durum her ne kadar insan için onurlu bir duruş olsa da devlet için mutlak zararlıdır.

Bu sebeple insan yaşatma odaklı bir devlet, birbirini dışlamayan kibar saygılı bir toplum ve özgürlüğün hakim olduğu taassuptan uzak bir ülke olmak şarttır.

Yorumlar

  • (not be published)