Tek İş Tutulacak olan Var’lık Sahibidir O

H Şükrü Yayıntaş
Tarih Mayıs 03, 2020, 9:14 pm
5 mins

Aç gözünü hakkıyle bak,
Oku Hüdai’den sebak.
Kâmil doğurmuş ehl-i Hak,
Doğmazdan evel ânesi.

Aç gözünü hakkıyla bak,
Oku HÜDAİ’den ders
Kamil doğurmuş Hakk ehli,
Doğmazdan evvel bütündür

(Gözünü açık tut ve sana verilen gözün hakkını ver. Bir Hüdai’den ders al, onun dersini oku, bil. Sen Hakk ehlindensin, Hakk’ın yarattıklarındansın, seni kâmil “olgun”, bilgili yaratmış. Sen O’ndansın ve doğmazdan evvelde O’nunla bütünsün.)

Allah, akıl ve düşünceyi yaratınca elinize iradeyi iyi ile kötüyü ayırasınız diye verdi. Akletmeyen akıl ile irade güçlenmez. Feleklerin dönüşü akleder ve O, o feleklerin dönüşünü sizin emrinize verdi ki onları daima sağına döndürmek sizin elinizde. Felek ve gökyüzü ikisi bir, biri diğerinin içinde fakat gökyüzü katlardan bir kat, felekler ise katların tümünde döner. Felekleri daima Cemâlin gücü ile döndürün, onlar iradenize iner ve akletmenizi sağlar. Şüphesiz bunlar şardan inen harflerdir, derin düşünenler daima kesbin ilhamını kazanırlar.

Sıkıntısız hiç bir hâl gelişmez ve hak’ikat’te kendini göstermez. Ol’duran kuvve sıkıntının içindedir. Daralmadan rahatlık huzur elde edilmez. Asıl manayı kavramak için Bir bilen’in dersi lazımdır. Dert esasında bir güçtür, sabır ile sonu sekinlik ile ferahlamadır. Bunu yapabilmek için merkeze yönelip bir kıymete uygulanıp kodları okuyabilmelisin. İçindeki var’lığı çıkarmalı kodların hak’ikat’ine erişmeli, her şeyi Barî var’lığına oturtmalısın. Teslimiyet hâline vücud etmelisin, ki şekillendirebilecek hak sahibinin eline kendini bırakmalısın. Başın selim olur, aklın aşk tarikine yön bulur. Nefesi rahman eyleyip ikilikten kurtulmak için kendini rahimiyete aldırmalısın. O hüviyet asli kimliğin sahibi hakikati muhammediyedir. Hayy’atın gayesine erişir, temkin huzur mutlulukla donatılırsın.

Bilgiçlik tasladığımız zaman en büyük yanlışlığı kendimize yaparız.
İşte bu yanlışlığı yapmamak için kulluk bilinci oluşturulmalıdır ki bu da kibirden gururdan uzak durmak, acziyete bürünüp, O var’lığın hak’ikati ile hayy’at bulmak İnsan olmak için şarttır. Çünkü her şeyi en iyi bilen, ışık tutup yol gösteren tek güç vardır ki o gücü içselleştirmek gerekmektedir.

İyiyi kötüyü ayıralım diye Cenab-ı Hakk bize kur’an’ı lütfetti. O’nun hak’ikat var’lığından anlatılıp bilmediklerimizden ders çıkarılması gerekenleri bize O sundu. Hak’ikat’i arayanlar için kıssalarda dersler vardır. Zahiren yaşamın içinde her daim yanlışlıklar oluşur. Bunu giderecek olan batıni yaşamdır ki ruh için hayy’at bulmak lazımdır. Yanlış yaşanmışlıklarımıza tövbe edip güzel yararlı işler eyleyen kul olmak, yanlış düşünce ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Ve kula sunulan sıkıntılara göğüs germek ki sıkıntıları giderecek tek kudret sahibi Hakk bilincini oluşturmaktır. Çünkü sabır eyleyene mutlak ödül vardır. Yaşam içinde hak bilmezlerin tuzağına düşmemek gerekir. İnsan içindeki O yüce var’lığa safiyetle bağlanıp yönelmelidir. Yücelmiş düşünce her şeyi en iyi bilendir ve orada en doğru yargı ile bilgelik vardır. Hak ve hukuka inanan da inanmayan da daim olacaktır. Kur’an, sunulan peygamberle yön gösterici doğru yolu buldurucudur. Tek iş tutulacak olan var’lık sahibidir O. Yardım edip kurtuluşa erdiren O yüceliktir.

Rahmet, safiyetli düşünceden temizlenmiş gönüle, oradan yüce ruha tarik eyleyenlere sunulur. O ne güzel merhamet edip ihsan eyleyendir.HŞY

Yorumlar

  • (not be published)