Aziz Eden O’dur, Zelil Eden de “O”!

H Şükrü Yayıntaş
Tarih Mart 17, 2020, 11:42 am
4 mins

O ahdi bozanların kaçacakları hiç bir yer yoktur.
Onlar verdikleri sözü görmediler ve sanki bir zaman söz vermiş gibi davranmadılar. Onlar bir kötü muamele ile düşman kesilen ve her şeyi yerle bir edecek kadar gözleri dönen ve ışıktan mahrum bırakılanlardır, o şeref sahibi kıldığı insan nasıl olur da kendini bir çamura atar.
O, seni en güzel şekilde halk etti, sana O’ndan olanın hepsinden giydirdi. O, sana O’nu tanıman için idrak verdi ve o idraki bir nur ile şereflendirdi, o nur bir karanlıktan doğar, önü ve ardı olmayan ve her şeyin ilk haliyle olduğu o ham hâlden, önü arkası kesin bir çizgi ile belirtilmiş ve o çizginin ötesine geçemeyen o kişiyi zelil eden O’dur. Gözü her zaman O’na bakan ve heryerde O’nu arayan kulu ne Aziz kul’dur. Gözü hep kendine bakan ve her yerde kendinden başkasını görmeyen o kişi ne zelil kişidir.
Aziz de eden O’dur, zelil de eden O’dur. O, o Aziz ettiği kulun kıymetini bilir ve O, Aziz eylediğini takdir eder. Kim ki O’nun tarafından o Aziz eyleneni takdir etmez ve ondan belli bir süreliğine yüz çevirirse artık bunun üzerinde bolca düşünsün, o kişi bir bilinmeyen âlemde başı boş amaçsız gezen bir meczup gibidir, neden yürüdüğünü bilmez, yürüdüğünün farkında olmayan yolun nasıl farkında olur?


Ömür, size sunulan bir nimettir. Artık hiç bir şeyin sana ait olmadığına ve en küçük bir mikrop ile hasta olup devrileceğine inan. Bil ki, sen acizsin ve şunu bil ki; “O zengindir”. O, malı verdi diye kendini bir şey zanneden kendini tanımaz gafil bilmez ki istese O, hemen şimdi o malı elinden alır. Bunda akıl sahipleri için ibret alınacak ne çok hassas noktalar vardır. O, istediğini yükseltip, istediğini alçaltır fakat o nursuz kişiler için yapılacak bir şey yoktur. Onlar görüp de ulaşamayacaklar, görüp de bir daha kavuşamamak bir bitmeyen hesabın acı neticesidir. Umut edile ki, kendine döne. Bil ki, her şey sendedir, kurtuluş da, felaket de sendedir. İradeni fakir gör, kendini hiç bir şey bilmediğine inandır ve imanla kuşan. Hiç şüphesiz ki iman senin içine O’nun koyduğu o nur’dan başkası değildir ki, o seni bir ışıkla aydınlatan ve etrafındaki mevcudatı o ışıkla şereflendiren yegane mutlak iradedir. O, malik ve mülkün tek sahibidir. Bu söz O’nun eylemlerinin önünden zikredilecek en güzel sözdür ki bu söz sana daima Sen’i hatırlatır. İşte O, o daima O’nu hatırlayan ve O’nunla olan kulunun üzerine Rahim olan tek iradedir. Bu iradeden başkası yoktur ve işte ‘ben acizim, Sen zenginsin’ iradenin sözü. Şunu bil ki, iradenin ikincisi yoktur, sen kendi iradeni ortaya koyuyorsan bu şirktir, kendi iraden ile kendini bölen parçalara ayrılır ve böldüğün an bil ki sen âmâ’sın. Bil ki, bu sözün üzerine söz söylemeyin.

O, herşeyi bilen ve her şeyi bildirendir. Bildirilenlerden ol ve bildiklerin sana daima bilmediklerini hatırlatsın, sen acizsin, O güçlü..HŞY

Bir Onceki Yazi

HAYATIN GAYESİ

Bir Sonraki Yazi

İçinin İçi Yeşil

Yorumlar

  • (not be published)