O Allah ki Esmaları ile Her Şeyi Kuşatmıştır

H Şükrü Yayıntaş
Tarih Şubat 05, 2020, 11:09 am
6 mins

Rabbim iyiliği emreder fakat siz anlamazsınız. Rabbim sizin birlik içinde olmanızı istiyor. O, bütün güzel sıfatları kendinde toplayandır. O, benzer şeyleri bir araya getirdiği gibi, dağınık ve farklı şeyleri de bir araya getirir. O, birbirine ait şeylere onları kendilerine doğru çekecek gücü verir, benzer şeyler birbirine doğru çekilir.

O, aralarında hiç benzerlik olmayan şeyleri de bir araya getirir. O, bunda ayrım yapmaz. O, siz çokluktaki bütünü görebilmeniz için sizi bir çokluğa gönderir, orada farklılıklardan birliğe doğru giden yolu bulabilenler en mesut kişilerdir fakat bir çoğunuz, ayrılık yaratma sevdasına takılıp zıtlıklarda kaybolup gidersiniz. Sayısız kere affeden Rabbim iflaha gelmez nefislerin hesabını mutlaka görür. Onların uzayıp giden ızdırapları âleminizde başlar fakat onlar bütündeki güzelliği göremeyecek kadar kör olmuşlardır. Sözü diri olanı dinleyin ve sözlerinden doğruya yol bulun.

Rabbim birbirini seven kişileri bir araya getirir ve onların kalpleri kaynaşır fakat sevmeyen için kendisine sevginin öğretileceği başka olaylar yaşatılır, bunda da öğrenmeyen için O, onu yaratılışın düzenine bırakır. Artık o vaktini düşünemeyeceğiniz bir zamanın döngüsüne girer ki, hesabın günü O’ndadır, o vaktin tayini O’ndadır fakat o gün gelecektir.

Siz her şeyi kendinde toplayan Rabbime güvenin ve sizi de kendine benzer kıldığını unutmayın, o halde kendini çoklukta tanı, kendini bir’le ve her şeyi kendinde topla. Bil ki, kendinde her şeyi birlemedikçe birleşme hayal olacaktır. O, yaratılışın tek hakimi ve birliğin kendisinden meydana geldiği herşeyi kendinde toplayan Câmi’dir.

Allah yok eder ve sonra yeniden yaratır. Allah yeniden yarattıktan sonra isterse yeniden yok eden Muîd’tir.

O, ihya eden, nimetleri yaratan ve onların paylaşılmasında en küçük bir dengesizliği bulunmayan can veren ve dirilten Muhyî’dir.

O Allah ki, O, kendisinin seçkin dostlarının velisidir. Allah, dirilttiği gibi öldürür ve ölümden yeniden hayat çıkarır. Allah, kuvvet sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunan ve bu tasarrufuyla âlemlere hükmeden Hakîm’dir. Siz bilmezsiniz, Allah ise bilir. O, varlığı sayısız delillerle ispat olan dış’tır ve varlığının ispatı şeylerin içine gizlenen iç’tir. Şimdi ikisinin arasındaki yolu birleştirenler kıyam eyler, bu gök ile yer arasındaki dik çizgi gibidir, buraya Hakk deyin.

Allah, varlığına delil aranmayan ve ispatı sorgulanmayan Ekber’dir. O, şeyleri daima toplayan Camî’dir, Hamîd’dir…

Allah irşada muhtaç olmayan, her şeyin doğru yolunu gösteren Reşit’tir. O, yetkinliği bilen ve tasdik edendir. Allah irşada yetkili kılacağı kullarını kendisi seçer, kul çalışır. Dost reşittir ve Halîm reşittir. Dost posttur ve mürşittir, el-Halîm vârlığı mürşittir. Dost düzeni nizam ile tasarruf eder. Rabbim Vedûd ile yol gösterir. Kemâlin zirvesi varis olan Allah’ın Hadî ismiyledir.

O, kelâmlarını Muhammed ile indirdi ve ona mukaddesi verdi ki, kutsal olan O’nun ona indirdiği kelâmları hâl eyleyenlerin kendinden tezahür eden amellerdir. Kelâm ve âyeti putlaştırmadan onları ruhunuzla okuyun, böylece hâle intikal eden kelâm sizden bir inciye dönüşür. Her şeyin varisi ve sahibi olan Allah elemi ve faydalı şeyleri veren Mukît’tir. Allah dilemediği şeylere mani olur ve dilediği şeyler için ise bir elem verir. Başınıza gelenleri iyi okuyun ve elemleri dert edinmeyin, onlara razı olun ve Allah’tan bilin. Allah her mahlûkatı bir araya toplayan ve onları aynı düzeyde yaşatan Câmî’dir. Siz neden ayırt eder ve üstün görürsünüz. Allah azamet ve pek büyük ikram sahibidir. O, işlerinize rızık ve bereket verendir ki, işlerini Allah rızası güderek yerine getirenler bereketi döndürürler. Allah dilediğini kolayca yaratan kudret sahibidir.

Allah bilir ve işitir ve Allah işlerinizi birbiriyle denk düşürendir. Ancak siz görmezsiniz. HŞY

Yorumlar

  • (not be published)