O, Kerim’dir, Kadir’dir

H Şükrü Yayıntaş
Tarih Ocak 28, 2020, 9:07 pm
3 mins

O’nun size tayin ettiği vakitlerin hiç şüphesiz sayısız lezzetleri vardır. Hastalıkta, yolda ve dar zamanlarda zikret.

Siz kendinize ilahlar edinmekte çok ileri gittiniz. Her şeyin yaratıcısı Allah’tır, O bir’dir. Allah mutlak hakimiyet sahibidir. O, istese yerin altından bir sarsıntı verir ve taptığınız mülkleri elinizden alır, isterse sizin üzerinize yaşlar yağdırır. Yüce Rabbinizden size kim sual sorar, o ilah edinenler suallerini sorarlar da içlerinden o suali sormaya onları götüren o içten dürtüyü merak etmezler. Size nimet üstüne nimet bağışlayan Allah hakkıyla bilendir ki, tüm yaratılışlar bir takdirin tezahürüdür. Emir ile kaim varlığınız teslim oldu ve O, âlemlerin bilgisini kalbinizin içinde açtı, açıldıkça ilahlarınız bir bir döküldü.

O Allah ki, istemedikçe dillerinizden bir harf dökülmez. Rabbim önce nefsi yarattı ve sonra ona kendindeki hakikati üfledi. İsimlerin manalarının kuvvetlerini O, ismin içine yazdı. Bir isim önce sende batar, sonra o senden doğar. Allah’ın zatı kendinde tam ve eksiksiz iken bilincin milyarlarca şekillerini yarattı.

Önce O vardı, sonra sen vücuda geldin. İsmin manasının sende uyandığı an O’nun o üflediği sıcaklığı size dokunur. İçinize bir ateş düşer, bu sizden doğmak isteyen O’nun isminin vücudunuzdaki sancısıdır. Ateş nemi doğurur ve işte o vakit sen suyun anlamını bilirsin. Su ıslaktır ve herşeyi çözer, ki sen de bedenini kendi öz suyun ile nemlendir ve onun temizleyiciliği seni yok edip var kılsın.

Kimliğinizi değil, sevginizi gösterin, ki sen sevgiden yaratıldın. Kadir olan Allah kudret sahibi, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olan tek yaratıcıdır. O, vardan yarattı, siz ise olanı yaratırsınız, o halde ey inananlar, sizin içinizde yaratıcının kudreti mevcut. Ancak sizinkisi eksik, O’nunki tamdır, sizinkisi sonradan olma O’nunkisinin başlangıcı ve sonu yoktur. O, isterse suyu göğe yükseltir oraya dizer ve arşı arza indirir, yaşamı yok eder ve isterse yeniden var eder. Ey akıl sahipleri bundan Allah’ı alıkoyacak bir güç var mıdır? Fakat ey sevilenler, Allah’ın rahmeti gazabını örter.

Allah her şeyin galibi kudretin sahibi Kerim’dir, Allah Kadir’dir.HŞY

Yorumlar

  • (not be published)