Gazi Hüsrev Bey’in doğum tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Ancak en güçlü tahmin Serez’de 1480 yılında doğduğudur. Belgrad’ın fethinde çok önemli bir payı olan Hüsrev Bey, ödül olarak merkezi Saraybosna olan Bosna Sancak Beyliği’ne getirilmiştir.

Bosna’daki bu beylik süreci zaman içindeki kesintiler ile 17 yıl ve toplam 3 dönem sürmüştür. Bosna’nın İslamlaşmasında önemli bir rol oynayan Hüsrev Bey, açtığı dini, ticari ve kültürel tesisler açmıştır. Hatta Saraybosna halkı İshak oğlu İsa Bey’in ardından, ona Saraybosna’nın 2. kurucusu ünvanını vermiştir.

1463 yazından itibaren Bosna’nın fethi birden tamamlanamamış ve 1592 yılına dek sürmüştür. 1526 yılında yapılan Mohaç Savaşı’nın ardından kaybedilen Jajce Kalesi, yine Hüsrev Bey zamanında kazanılmıştır. Bu da onun en büyük savaş başarısı olmuştur.

Saraybosna’ya gidenler bilir. Gazi Husrev Beg Dzamija veya Begova Dzamija olarak adlandırılan Gazi Hüsrev Bey Camii ile etrafındaki dükkanlar ile Camiinin hemen yan tarafındaki Bedesten yine onun eserleri olmuştur. Açılan medresede birçok kişi yetişmiş; açtığı kütüphaneye değişik dillerde eserlerden oluşan bilgi hazinesini oraya koymuştur. Ayrıca açtığı dükkanlar ile han, hamam bedesten ve çarşı ile şehrin ticari ve iktisadi hayatında çok büyük rol oynamıştır. Ayrıca adına açılan vakıf ise insanlara uzun yıllar hizmet vermiş; ancak ne yazık ki günümüze kadar gelememiştir.

Şehrin gelişiminde rolü çok büyük olan Hüsrev Bey 1541 yılında vefat etmiştir. Boşnak halkının sevgisini kazanan Hüsrev Bey, Gazi ünvanını da halk tarafından almıştır. Gazi Hüsrev Bey, yine adına yapılan caminin bahçesine defnedilmiştir.

Yorumlar

  • (not be published)