Dost ile Bilgi Bir Nefes’tir

H Şükrü Yayıntaş
Tarih Ekim 26, 2019, 10:02 am
3 mins

Dost ile bilgi bir nefes’tir.

Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamayın. Bir ölüye konuşan insan gördünüz mü?
Sır denilen hakikat sizi korumak için O’nun gizlediği ve ancak ilmi o sırra ulaşanlara bahşettiği bir esrardır.
İrfan olarak adlandırılan bu bilgi, O’nun katında sırladığı ve ancak ilim sahibi kuluna bahşettiği bilgi ledün’dür.

O halde ey inananlar ve doğru üzere yürüyenler. O’nun size sunduğu dostunu veli edinin ve iki dünya saadetine erin. Şüphesiz O’nun dostu kendisini dost edinenlerin yâr ve yardımcısıdır.

O’nun âlim kulları sizlere bir nefes bağışlar. Onların hakikati bilen ilimleri âlemleri ayakta tutar. Çünkü onlar baktıkları zaman O’ndan bakar.
Senin O’na inanıp inanmaman O’nun varlığında bir eksilme ya da artma meydana getirmez ama senin için inanıp inanmaman arasındaki seçimin senin kendi hükmünü kestiğin andır ki o halde seçimleriniz sizin her şeyinizdir.

O’nda sadece “Bir” vardır.
Bir ihtiyaçsızdır, zat-ı ilahi ihtiyaçsızdır. Yaratma eylemi ile birlikte ihtiyaç başlar.
O, Cibril’e emir verince o üfledi de sendeki Allah’ın ismi tecelli etti. Şimdi sen sendeki isme mecbursun. Sendeki O’nun ismi seni O’na getirecek olan tek hakikat.
Şimdi bunu marifet edemeyen der ki, “bende bir şey yok, bu benim aklımın ürünü”.
Öyle ise doğarken ve ölürken nasıl oluyor da O’na teslim oluyorsun.

Bir beşer vardır, kahrı çoktur. Bir beşer vardır kahrı yoktur. Bir de beşer vardır ki hem kahrı hem de lütfu vardır. İşte o O’nun naz ehlidir.

Bir de soruyorlar, “Allah beni bilmiyor mu da beni imtihan ediyor.”
Ey aklı ayın karanlık yüzüne takılı kalmış aklı yüksek ama kibri çok kişi! O’nun senin imtihanlarına ihtiyacı yoktur, senin imtihanlara ihtiyacın vardır.
Allah’ın imtihanı seni sana anlatmak için, senin kendini görmen için. O, kahrı var etmeseydi, sen kendini nasıl bilecektin. Ama yine de bilemiyorlar ve “Bu pek bir ince aklın ürünü”, diyorlar.
Bu kişiye konuşmamak gerek. Umut edile ki içindeki özdeki iyilik ona galebe gelsin. İşte o zaman gönlüne güneş doğacaktır ve “ben bunu neden daha önce düşünmedim”, diyecektir.

Allah Gaffur’dur ve Allah Fettah’tır. O Kerim’dir ve O Rezzak’tır.HŞY

Bir Onceki Yazi

İRADE ve KUDRET

Bir Sonraki Yazi

İdealin Peşinde Olmak

Yorumlar

  • (not be published)