KÜLTÜREL DİN VE KADİM DİN

Tarih Haziran 30, 2019, 10:26 pm
4 mins

Din olgusu doğuda sanskrit öğreti anlayışıyla gelişti ve devam ediyor .
Bölgemiz olan batıda ise ( Mısır merkezli ) İdris as ile başlar ki buna hermetik öğreti deniliyor.
İdris nebi’nin 900 küsur sene yaşadığından bahsedilir. Gerçekte ise bu süre O’nun tesir süresini anlatır.( yoksa Adem as dan günümüze kadar olan sürede insan ömrü ortalama bir asır – yüzyıl – kadardır.Ayette de : “ Vel asr innel insane – Asr 1 “
Bu 900 küsur yıllarda İdris as nebi anlayışında birçok Veli ve nebilerin katkıları ile bu 900 yıllık süre oluşmuştur.
Bu hermetik öğreti zamanla ikiye ayrılmış,zihinsel anlatışta kalan inançlara bağlı insanlarda kültürel dini.
Havvasa ( hakikatı arıyan seçkin kişilerde ) ise kadim dini oluşturmuştur.
Onun için eski Mısır’da rahipler havvasa ( seçkinlere ) ayrı hitap ederler,halka ise anlayış ve inanç seviyelerine göre uygulama yaparlardı .
İdris as mın miracında söylediği
“ Bu gördüklerimiz ikinci derece sebeplere bağlıdır,birinci derece sebepler daima gizlidir “
Bu gizli olanların işareti ayeti celilede: “ Vechini ( şuurunu ) hanif olarak ( Tanrıya tapınmaksızın,Allah’a şirk koşmaksızın ) o tek Din’e yönelt !
O Allah fıtratına ( beynin ana çalışma sistem ve mekanizmasıyla ) yaratmıştır.Allah yaratışında değişme olmaz ! İşte bu Din-i Kayyim’dir.( sonsuz geçerli sistem,Sünetullah’dır.)
Ne varki insanların insanların çoğunluğu ( bu gerçeği )bilmezler ! Rum 30 “
Kültürel din anlayışında olanlar ise inanırlar ancak gerçeği bilmezler.
Ayeti celilede : “ Bedeviler iman ettik dediler. De ki – iman etmediniz ! Fakat müslüman olduk deyin ! İman henüz bilincinizde açıklık kazanıp yerleşmemiştir ! Eğer itaat ederseniz Allah’a ve Resülüne ( Allah ) çalışmalarınızdan hiçbir şey eksiltmez … Muhakkak ki Allah Gafur’dur,Rahiym’dir.- Hücurat 14 “
Kültürel din zihinsel,kadim din ise Ruhsaldır.( içten batından doğar )
İnsan ölüp mezara konduğunda imam mevtaya talkında bulunur iken hitabı daima mevtanın anne ismiyledir ( ayşe oğlu veya kızı gibi )
Neden ?
Çünkü Ruh anneden gelir ( İsa as Ruhullah’dır ve O’na Meryem oğlu İsa diyoruz )
Baki olan Ruhtur.İnsan ölünce cesetteki toprak toprağa,su suya,hava havaya ve Ateş ateşe karışıp zamanla kaybolur.
Önemli olan annemizdir.
Ancak annelerimiz bize bilincimiz oluşması sırasında kelimeleri ( esmaları ) bilincimize yükler iken maalesef inançlar,zanlarla dolu kültürel dinide yükler ve gerçeklerden uzak kalırız.
Onun için eğer bu kültürel anlayıştan arınamaz isek ve inabede almamış isek kaybolur gideriz.
Peki çare ne ?
Efendimiz sav buyurdular ki :
“ Bende yedi annelik gücü var bana gelin sizi arındırayım.-hadisi şerif “
Ve Resulullah sav kızı Cenab-ı Fatima Tül Zehra as Annemiz huzuruna gelince ayağa kalkar
Resulullah sav O’na “ Babasının anası “ diye hitap ederdi .
İşte kurtuluş kevser kaynağı olan Cenab-ı Fatima as Annemize
MEVEDDET ile sığınmaktır,o zaman o kişi Ehlibeyt himayesinde ve daima O’nlarla birlikte olur.
Ne mutlu O kişilere !
Muhabbetle.