Sevgi İle Başlayalım Söze

Avatar
Tarih Ocak 05, 2019, 6:28 pm
3 mins

Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kimler bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Münafikun/ 9
Cenab-ı Mevlâm Kur’an-ı Hakîm’inin bir çok yerinde iman edenleri malları ve çocuklarıyla ilgili hususlarda defalarca uyarmaktadır. Çünkü insan en çok malları ve çocuklarıyla ilgili hususlarda gaflete düşer.
Şüphesiz sevmek çok çok önemli bir duygudur. Allah (cc), aşk’ından yaratmayı murad etti. Bir başka ifadeyle yaratılmış olarak insan, aşk’ın ürünü. Keza et ve kemik olarak vücuda gelişimiz de mecâzî aşk’ın sonucudur.
Diğer bütün isimleri gibi Vedûd ismini ki; “İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren yahut sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya biricik lâyık olan ” mânâsındadır, insana nakşeden Allah ( cc )’tır. İnsan Hâlik olan Allah’ın yarattıklarını severek sevmeyi öğrenir. Hakikatte sevilecek, âşık olunacak tek Allah (cc)’tır ve biz sevdiğimiz zaman hakikatte bizden seven O’dur. Fakat biz ilk olarak O’nun yarattıklarını severek sevmeyi öğrenmeye başlarız. O’nun yarattıklarını sevmeyi öğrenmeden O’nu sevmeyi öğrenemeyiz, bilemeyiz.
İşte bu sevginin ölçüsü ne olmalı, bu nasıl bir sevgi olmalı, asıl mesele budur. Hayatımızın merkezine Allah sevgisini yerleştirdiğimizde görür ve biliriz ki Cenab-ı Allah tarafından her şey yerli yerinde ve ölçü ve miktarınca bahşedilmiş. “Ol” emri ile zuhura gelen eser muazzam, eksiksiz, kusursuz. Eserin seyrine doyum yok. Yalnız bakarken, eserin sahibini, eseri yapanı asla hatırdan çıkarmamak şartıyla sevmeli, şükretmeyi unutmadan sevmeli. Cilvesini idrak edip sabır göstererek sevmeli. En çok en çok Allah’ı sevmeli. Bütün her şeyin gelip geçici olduğunu idrak ederek sevmeli. O’ndan geldiğimizi ve dönüşümüzün O’na olduğunu bir an dahi aklımızdan çıkarmadan sevmeli.
Saygı gibi, hoşgörü gibi kavramlar da ancak merkezdeki Allah sevgisi etrafında şekillendiği takdirde insanlık için tatmin edici bir değer ifade eder. Yaşamın içine değerleri bu boyutta yerleştirebildiğimiz zaman da hem insan hakikatte Yaradan’ ın kendisine biçtiği değer seviyesinde yaşar hem de bu değer penceresinden bakarak içinde yer aldığı topluluğa değer katar. Sevgi ile kalın

Yorumlar

  • (not be published)