Besmele-i Şerif

Halil Ozbaran
Tarih Kasım 22, 2018, 10:39 pm
4 mins

Bismillâhirrahmânirrahim, “Raman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” manasına gelmekte ve O’nun sonsuz sevgi, şefkat ve merhametini ifade etmektedir. Bu sözün biz Müslümanlar için önemi çok büyüktür. Hayırlı bütün işlerin başında söylenmesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) tarafından tavsiye edilmiş ve “Besmele ile başlanmayan her iş noksandır” buyurmuşlardır.

Besmele-i Şerif, hazinelerin, sonsuz hikmet ve faziletlerin anahtarıdır. Peygamber efendimiz (s.a.v.) bu hakikati şöyle ifade etmişlerdir; “Besmele her kitabın anahtarıdır.”

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) bir hadis-i kutside “Mü’minin her işinin hayır olduğunu” bildirmiş ki, Mü’minler Allah’ın razı olmayacağı hiçbir sözü söylememeli, hiç bir işe yönelmemelidir. Kısacası Mü’minlerin, Allah’ın adını anamayacağı, O’nun ismi ile başlayamayacağı, meşru olmayan hiç bir işi olmamalıdır.

Bir işe Allah’ın adı ile başlayan kimse, kendisini ve bütün kâinatı yaratan, sonsuz nimetlerle ihsanda bulunan Allah’ın kulu olduğunu, O’nun emirlerine boyun eğmesi gerektiğini unutmamış olur. Allah’ı unutmayan Mü’min, her işte O’nun hoşnutluğunu arama, O’nun rızasına uygun davranma alışkanlığı kazanmış olur.

Sonuç olarak, bir işe Allah’ın adı ile başlamak, O’nun yardımını isteyerek, o iş ile alakalı olarak günahtan sakınmak, her türlü musibet ve zorluktan yine O’na sığınıyor olmaktır.

Bütün işlerinin başında Allah’ı hatırlayan Mü’min, O’nunla irtibat halini, yakınlığını devam ettirmek istediğini ifade etmiş olmaktadır. Samimiyetle Allah’a yönelenler ise mutlaka başarıya, huzur ve mutluluğa kavuşurlar. Nitekim Kur’an’ı Kerim’de Allah’ın kendisine yönelen kimseleri hidayete eriştireceği ( Ra’d Suresi 13/27) bildirmiştir.

Özetle, her işe Besmele-i Şerif ile başlamak, Allah’ın adını her vesile ile anmak, imanımızın bir tezahürüdür. Ancak, bu alışkanlık olarak sadece dil ile değil kalbi bir içtenlik ile yapılmalıdır.

Hastalar onunla şifa bulur, konuşmaya başlayan çocuklara ilk o öğretilir. Kısacası o her hayrın anahtarıdır. Ne kadar da veciz ifade etmiştir Mevlid-i Şerif’in müellifi Süleyman Çelebi,

Allah adın zikredelim evvelâ / Vâcip oldur cümle işte her kula
Allah adın her kim ol evvel ana / Her işi âsan eder Allah ona
Allah adı olsa her işin önü / Hergiz ebter olmaya ânın sonu
Her nefeste Allah adın de müdâm / Allah adıyla olur her iş tamam.

Ey Rabbimiz, Bize Peygamberlerinin dilinden v’ad buyurduklarını ver ve kıyamet gününde bizi rezil etme. Şüphesiz sen va’dinden dönmezsin.

Bir Sonraki Yazi

Kuran-ı Azimüşşan

Yorumlar

  • (not be published)