Kul Kimdir Ki!

Avatar
Tarih Ağustos 27, 2018, 11:38 am
3 mins

Tek bilen ve gören Allah’tır. Kul kimdir ki…
ne hükmü vardır ki.. Kul kulluğunu yapabilmek için yaratılmıştır. Allahlık yapsın diye değil!

Günümüzün en büyük problemi tefrika yapmak. Allahlık yapıp hüküm kesmek. Din ve tasavvufu tekel gibi sahiplenmek ve kendi dar düşünceleri doğrultusunda yargılamak, dışlamak, kafir ilan etmek.

Halbuki hani Islam hoşgörü dini değil mi? Sevgi dini değil mi? Tasavvuf hırs, kibir, ego, benlik, öfke panzehiri değil mi?
Peygamber Efendimiz dahi sadece aktarmış tebliğ etmiş ve hiç bir zaman hüküm vermemiştir. Öyleyse hangi hadle hangi cüretle tefrika yapıp hüküm verebilme cüretine girebiliriz?

Tasavvuf kendini bilme yolculuğudur. Kendini bilen toparlar, kucaklar en önemlisi de sever.. çok sever. Dışlamaz. Ayrıştırmaz. Yalan üzerine büyüklenme saltanatı sürmez.
Tasavvuf ehli sevgi dağıtır. Güzellikler içinde hizmet merkezlidir.
Çünkü Allah sevicidir, sevendir, sevginin tek sahibidir.

Allah bir kulunu bile ayırt etmeksizin rızkını dağıtandır. Kendine iman edene de etmeyene de, inkâr edene de mümin kuluna da… Hiç bir gün nimetini eksiltmemiştir. Çünkü sever.
Kul ise kendi hükmünü kendi belirler O sadece tasdik eder. Yani Allah dışlamaz, hemen cezalandırmaz. Merhamet ile mukabele eder. Çünkü O’nda sevgi vardır.

Tefrika yapanların, dini sahiplenip hegemonya kuranların, hakikati kendinden bilip sahip çıkanların en büyük eksikliği ise sevgidir. Kuru, katılaşmış, mühürlenmiş kalpler sevgiden anlamaz. Sevgi ile mukabele eden tasavvuf ehlini de anlayamaz. Anlayamadığını dışlar. Nefsine dokunana düşmanlık besler.
Halbuki bir bak Allah dostlarına kimi dışlamış kimi ayırmış? Kime kapılarını kapatmış? Peygamber Efendimizin yolundan gidenler işte böyle rahmet üzeredirler.
Gitmeyenler ise Ebu Cehil gibi kesip biçme peşindeler. Kibir bataklığı içinde “ben bilirim ben oldum” gafletiyle sözde adalet bineğine bindiğini sanıp nefs yularını başlarına geçirirler.

El Câmi olan ve Kadir ismiyle kuşanıp Vedud sevgisini kullarının kalplerinde tecelli eden Rabbim bize yeter.
Mevlam kendisinin aynası olan Dost(mürşid-i kamil) kullarının cemalinden bizleri ayırmasın.. Cehillere karşı her dem adaletle, hakkaniyetle cenk edenlerden olalım inşallah..
Tıpkı Hz. Hüseyn Efendimiz ve yarenleri gibi..

Yorumlar

  • (not be published)