Başkan Erbaş, Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısına Katıldı

Yabende
Tarih Temmuz 10, 2018, 3:07 pm
7 mins

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2018 yılı Hac organizasyonunda görev yapacak kafile başkanlarıyla Kızılcahamam’da bir buluşma gerçekleştirdi.

“Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısına” katılan Başkan Erbaş, konuşmasında on binlerce vatandaşı, Ravzay’la, Beytullah’la, Arafat’la buluşturmak için büyük bir özveri ile son hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.

Başkan Erbaş, Hac ibadetinin sayısız nimetleri ve fevkalade güzellikleri içinde barındıran mübarek bir yolculuk olduğunu söyleyerek, “Bu kutsal yolculukta amaca ulaşabilmek, manevi dünyamıza yeni ufuklar katabilmek, hayatımızdaki güzellikleri çoğaltabilmek, için zihnen, fikren, kalben hazır olmak gerekmektedir. Bu hazır oluş için ise hem vatandaşlarımız hem de kendimiz açısından en büyük sorumluluk yine bizlere düşmektedir.” ifadelerini kullandı.

Hacı adaylarının ibadetlerini eksiksiz yapmaları için kafile başkanlarının büyük bir özenle ve özveri ile çalışacaklarını söyleyen Başkan Ali Erbaş, “Kafile başkanı, organizasyonu idare eden bir lider, İslam’ı anlatan bir tebliğci, Allah’ın misafirlerine hizmet eden bir gönül eridir.” dedi.

Aynı zamanda hac ibadetinin, özlem, duygu ve heyecan açısından dolu dolu yaşadığı gibi şuur ve idrak açısından da aynı düzeyde anlaşılması gerektiğinin önemle altını çizen Başkan Erbaş, konuşmasının devamında şunları söyledi.

“Haccı anlama açısından bu ibadetin birbirini tamamlayan üç boyutu olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız ve hacılarımızla görüştüğümüz il andan itibaren ayrılacağımız vakte kadar özellikle bu üç boyutu hacılarımıza ifade etmeye çalışacağız. Bunlardan birincisi bireysel boyuttur. Hac yolcusunun ya da hacı adayının bizzat kendisiyle, kalbiyle ilgili yönüdür. Müminin iç dünyasına doğru yaptığı muhasebe, nedamet, tövbe, azim ve kararlılık ekseninde bir yolculuktur. Kendiyle, kalbiyle, nefsiyle, hayatıyla yüzleşmesini sağlamalıyız. Haccı mebrur kılan, günahlardan arındıran ve cenneti kazandıran müjdenin önemli bir boyutu budur. Bu manada hac ibadetinin, rehberlik ettiğimiz kardeşlerimizin kalbinde kalıcı güzellikler bırakması, kalplerini ve niyetlerini varoluş gayesi ile bütünleştirmelerini sağlaması için gayret edeceğiz.

İkinci boyut onların sosyal olarak yapmaları gereken hususlar, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, hoşgörü, sabır gibi değerlerin ve güzel ahlakın hac münasebetiyle tahkim edilmesi…

Bizler biliyoruz ki, İslam güzel ahlaktır. Mümin elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Kendisi için istediğini başkası içinde istemeli, kendisi için arzu etmediğini başkası içinde arzu etmemelidir. Müminler bir tarağın dişleri gibi yan yana ve bir binanın tuğlaları gibi omuz omuza olmak zorundadır. Haccın iman ile ahlakı bütünleştiren bir ibadet olarak hayatı tanzim etmesi adına gayret göstermemiz gerekiyor.

Üçüncüsü evrensel boyuttur. Hac adeta ümmetin her yıl iman ve tevhid ekseninde buluştuğu, kardeşlik kongresidir. Hac evrensel bir şuurun yaşanmasıdır. Büyük iman ailesinin bütün fertlerinin bir araya geldiği mahşeri buluşmadır. Fikir ve şuur boyutunda haccı tam manasıyla anlayabilmek için bu üç boyutu birbirinden ayırmamak gerekir; bireysel boyut, sosyal boyut ve evrensel boyut.”

Kafile başkanlarının hacı adaylarına güven vermesinin oldukça mühim olduğunu belirterek “Bu tanışıklık ve güven bir gönül bağının kurulmasına vesile olacak, hacı adayını irşada hazır hale getirecek ve muhtemel zorlukların daha kolay aşılmasına vesile olacaktır.” dedi.

“Hep beraber Allah’ın misafirlerinin hem kalbini hem aklını doyurmak için çalışacağız” diyen Başkan Erbaş, “Her “Lebbeyk! Allahümme Lebbeyk…” nidasıyla dudaklarda Allah’a teslimiyetin yankısı, gözlerde O’na layık bir kul olabilmenin pırıltıları olacak. Her hacımızın arınmış, temizlenmiş, şuurlanmış ve bilinç tazelemiş olarak yeni bir hayata başlama azmi ile dönmesi için gayret edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Her kafilede bir kadın irşat görevlisinin de bulunacağını söyleyen Başkan Erbaş, bunun için kadın hacı adaylarına yöenlik özel irşad programları gerçekleştireceklerinin de müjdesini verdi.

Hac ibadeti için bedensel hazırlığın yanında zihnen, kalben ve ruhende hazırlık içerisine girilmesinin önemine değinen Başkan Erbaş, “Öncelikle işe kendimizden başlayarak kendimizi zihnen, kalben, ruhen, ilmen hacca hazırlamalıyız. Ondan sonra hac ibadetinde kendilerine rehberlik edeceğimiz ve birlikte ibadet edeceğimiz hacı adaylarını kalben ve ruhen bu ibadete hazırlamalıyız.” dedi.

Başkan Erbaş, 2018 yılı hac organizasyonun her kademesinde görev alacak olan bütün personele kolaylık dileği ve başarı temennisiyle konuşmasını nihayete erdirdi.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç de katıldı.

Yorumlar

  • (not be published)