ALTIN ELBİSELİ ADAM’IN DÜNYA MÜZELERİNE SEYAHETİ

Dr. Fariz Khalilli
Tarih Haziran 15, 2018, 1:25 am
5 mins

22 Mayıs 2018 yılı tarihinde Baküde Milli Azerbaycan Tarihi Müzesinde Kazakistan Cumhuriyetinin “Altın Adam’ın Dünya Müzelerine Seyaheti” Uluslararası sergisi açılmıştır. Sergi 1 Temmuz tarihine kadar Bakü sakinleri ve misafirleri için açıktır.

Altın adam bütün dünyada meşhur olup, Kazakistan Cümhuriyeti’nin simgesidir. Kazakistan arkeolojisi 1969-2013 yıllarında dünyaya Avrasyanın Büyük Bozkır kültürü’nün mirası olan altı Altın adam’ı sunmuştur.

Sovyet tarih biliminde Altın adam konsepsiyası arkeolog Kamal Akişeviç Akişev’in gayretleriyle ortaya çıkmıştır. İlk altın elbiseli sak savaşçısı – Altın adam Kamal Akişev’in Esik kurganı’nda yaptığı araştırmalarla gün yüzüne çıkmıştır.

1999 yılından itibaren 2013 yılınadek Kazakistan’da arkeologlar Erken Demir Çağı’nın mirası olan daha beş Altın adam’ı aşkarlamışlar: Atıraus bölgesi’nde – sarmat savaşçısı (Araltübe kurganı; arkeolog Z.Samaşev); Doğu Kazakistan bölgesi’nde – sak savaşçısı (Şılıktı mezarlığı, arkeolog A.Toleubayev); Karaganda bölgesi’nde – sak savaşçısı (2. Taldı mezarlığı, arkeolog A.Beysenov); Batı Kazakistan bölgesi’nde – “Taksay şehzade’si” (1. Taksay mezarlığı, arkeologlar M.Sdıkov, Y.Lukbanova); Doğu Kazakistan bölgesi’nde – Urcar kraliçesi (arkeolog T.Smaqulov).

Büyük Avrasya dünyasında bozkır uygarlığının oluşması tarihde mühim süreç olarak yeni bir dönemin başlanmasına yol açtı. Kazakistan arkeologlarının araştırmaları ve her yeni buluntuları Büyük bozkır kültür tarihini daha da zenginleştirdi.

M.ö. 1. binyılda Avrasya’da Ordos’tan Dunaya’dek Antik Çağ müelliflerinin yazdığı gibi saklar, iskitler, sarmatlar ve kimaklar yaşamıştır. Arkeolojik kazılar zamanı bulunan kadim sanatkarların ustalıkla hazırladığı çok sayıda artefaktlar bu toplumların yüksek atçılık kültürünü göstermektedir.

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Müzesi kendi ekspozisyonunda beş Altın adam’ı sergilemektedir. Kazakistan devleti sak savaşçısı ve ona mensub olan eşyalar koleksiyonunu “Altın Adam’ın Dünya Müzelerine Seyaheti” Uluslararası sergi projesi ile dünyanın mühtelif müzelerine taşımaktadır.

“Altın Adam’ın Dünya Müzelerine Seyaheti” Uluslararası sergisi yabancı toplumlara Avrasya göçebelerinin (nomadlar) sanatını ve kültürünü sunmaktadır. 1969 yılında Kazakistan arkeolojisinin krurucularından olan Kamal Akişevin başkanlığı ile kazak arkeologları tarafından m.ö. 4-3. yüzyıllara tarihlenen sak savaşçısının Esik kurganından buluntuları serginin önemli hissesini kapsamaktadır. Kurganda dörd binden çok altın eşya – giyim süslemeleri, ev eşyaları ve savaşçının silahları bulunmuştur. Araştırmaçılar sak savaşçısının zahiri görünüşünü yeniden canlandırmışlar. Savaşçının görünüşü antik kaynaklarda tigrahaud saklar hakkında kayıtlara geçen giyim tasvirleri ile aynıdır. Esik kurganı buluntuları arasında üzerinde runik yazısı olan gümüş kap Kazakistan’da aşikar olunan en eski yazıtdır.

“Altın Adam’ın Dünya Müzelerine Seyaheti” Uluslararası sergisi 2018-2021 yıllarında Yaponya, Kore, Çin, Büyük Britanya, İspanya, Polonya, Avusturya, İtalya, Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya, Belorus, Azerbaycan, Gürcistan ve Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleşecektir. 2018 yılında “Altın Adam’ın Dünya Müzelerine Seyaheti” Uluslararası sergisi Uygulamalı Dekoratif ve Halk Sanatı Rusya Müzesi, Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi, Çin Şensi Eyaleti Tarih Müzesi, Polonya Gdansk Milli Müzesi, Kore Milli Müzesi’nde sergilenecektir. Serginin mali kaynakları Kazakistan hükumeti tarafından karşılanmaktadır.

“Altın Adam’ın Dünya Müzelerine Seyaheti” Uluslararası sergisi ile Kazakistan hükumeti sak kurganlarında bulunan Altın adam ve onun ender buluntularının tüm dünyada tanıtımını yapmağı hedeflemektedir.

Yorumlar

  • (not be published)