KEVSER SURESİ

Tarih Ekim 07, 2018, 3:52 am
3 mins

Kur’an-ı Kerim’in 108. suresi olan Kevser, kelime anlamı olarak “cennette bulunduğuna, sütten ak, kaymaktan yumuşak, baldan tatlı, kardan soğuk olduğuna ve içenin bir daha susamadığına inanılan kutsal su” demektir. Bu surenin Arapça yazılışı, okunuşu ve Türkçe meali nedir? Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu âyet-i kerime hakkında ne buyurmuştur?

Kevser Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 108. suresidir. 3 ayetten oluşmaktadır. Kevser Suresi, Mushaftaki sıraya göre yüz sekizinci, iniş sırasına göre on beşinci suredir. Âdiyât suresinden sonra Tekâsür suresinden evvel Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler de bulunmaktadır. Adını, ilk ayetin sonunda yer alan ve genel olarak “çok hayır” manasına gelen “kevser” kelimesinden almıştır. Kevser Suresinde Hz. Muhammed (sav)’e dünya ve âhirette verilen nimetlerden söz edilmekte, kendisine Allah Azimüşan’a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmektedir. Ayrıca ona düşmanlık edenler kınanmaktadır.

                                                                                                     Kevser Suresi Arapça Yazılışı
Kevser Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnnâ a’taynâkel kevser

Fesalli lirabbike venhar

İnne şânieke hüvel’ebter

                                                                                                   Kevser Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

Muhakkak Biz, sana Kevseri’i verdik.

Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!

Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Kevser Suresi Hakkında Hadis-i Şerif

883 – İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Kureyş şöyle dedikodu yapmıştı: “Muhammed’in erkek evlâdı yok. Bir öldü mü arkası kesildi demektir.” Bunun üzerine Cenab-ı Hakk, Kevser süresini (sonuncu âyet olan): “Asıl arkası kesik olan sana kin tutandır”a kadar inzal buyurdu.”

Rezîn’in ilavesidir.

Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav)’a “Kevser nedir?” diye sorulmuştu. “Cennette bir nehirdir. Allah onu bana verdi. O, sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Onda (nehirde) bir kuş vardır, boynu deve boynuna benzer!” buyurdular. Hz. Ömer atılarak: “Öyleyse o müreffehtir!” dedi. Aleyhissalatu vesselam da: “Onu yiyen, ondan da müreffehtir!” buyurdular.
Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 15, (2445)

Ravi: Ebu Zerr
Tanım: Ey Allah’ın Resulü dedim, “Kevser havzının kapları nedir?” Şu cevabı lütfettiler: “Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun, onun kapları açık ve karanlık bir gecede gökteki yıldızlardan daha çoktur. Cennetin kaplarından kim içerse artık ömrünün sonuna kadar hiç susamaz. Havzın cennetten çıkan iki oluğu gürül gürül akar. Genişliği uzunluguna denktir. Bu da Amman’dan Eyle’ye olan mesafe kadardır. Suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır.”
Kaynak: Müslim, Fezail 36,1 (2300); Tirmizi, Kıyamet 16, (2447)

Hasancan Albayrak

Yorumlar

  • (not be published)