Hatalar ve Bir Türlü Çıkarılamayan Dersler

İlim İrfan Çimdiker
Tarih Mayıs 27, 2018, 2:22 am
3 mins

Malesef ülkemizde ekonomik sistemin nasıl yürüdüğü hakkında tefekkür etmek isteyenlerin sayısı görece çok az. İstesekte istemesekte hepimiz serbest ekonominin bir parçasıyız. Bu sistem ise kapitalist bir düşünce ile yürüyor ve bizde tabii olarak bu duruma ayak uydurmak zorundayız. Lakin ülkemizin sağ kesimi “sağ” kavramının ve liberalizmin ne olduğundan habersiz olmakta. Kapitalizm hakkında şöyle kötüdür böyle yanlıştır diye nutuk çekmeleri de ülkemizde izlediğimiz parodinin komedi seviyesini gözler önüne sermektedir.

Sağ demek muhafazakar demek değildir. İkisi kelime apayrı manalardadır. Sağ kavramı liberal düşünceden yani özgürlükten dem vurur. Sol kavramı, sosyalizm ise eşitlik kavramı ile özdeşleşir. Hatta sağ kavramın ve liberal düşüncenin kurucularından Adam Smith’in meşhur “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler!” sözüde bu özgürlüğe ithafendir. Kapitalizm bu düstur üzerine kurulmuştur ve günümüz serbest piyasa ekonomiside bu şekilde işler.

Türkiyede gerçekten adil ve özgür bir sistem oturtulmadıkça ülkemiz yatırımcının güvenini kaybeder ve malesef hali hazırdada kaybetmekte. Bu ülkede her insanın dili, dini, ırkı, cinsel tercihi gözetmeksizin özlük hakları korunmadığı müddetçe ülke ekonomisine her daim gerginlik hakim olacaktır. Bu özlük haklarının korunması hakim nezdinde değil birebir yasa nezdinde olmalıdır. Yakın zamanlarda bir minibüste gerçekleşen şiddet olayı bunun ülkemiz durumunu gözler önüne sermektedir. Eğer yargımız bir bayana şort giydiği için şiddet gösteren bir şehir magandasını yasayla sabit bir ceza olmadığı serbest bırakırsa Reuters’ın eline daha çok yem veririz malesef. Ve dış medyada ülkemizi özgürlüklerin tanınmadığı bir ülke olarak tanıtmaya devam eder.

Efendiler kimse kusura bakmasın. Avusturalyadaki bir yatırımcı ülkemizin halini gelipte bizden sormayacaktır.Elbetteki bu kimseler ülkemizi medyadan takip etmekte ve ona göre planlarını kurmaktadırlar. Bu sebeple Yatırımcılara ülkemizi çekici kılmak bizim yegane misyonumuz olmalıdır. Ekonomi konusundada hiç kimse “vay efendim dış güçler bizi ablukaya alıyor” deme hakkına sahip değildir. Piyasa çalışan ve kendini yenileyenden yanadır, serbest ekonominin doğası budur.

Yorumlar

  • (not be published)