Mahmud Erol Kılıç “İbn’ül-Arabî”

Tarih Ekim 06, 2018, 3:03 pm
25 secs

XII-XIII. yüzyılları arasında yaşamış bir sufi olan Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin etrafında şekillenen düşünce sistemini ve zâtın yaşamını konu edinen monografik eser Endülüs’te başlayıp Hicaz ve Anadolu’nun ardından Şam’da nihayet bulan hareketli hayat yolculuğunun verimlerini günümüz okuyucusuna anlaşılır bir dille sunmaya çalışıyor.

İslâm düşünce tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan ve İslâm dünyasında çığır açan bir sûfî olması hasebiyle tasavvuf tarihinde de eşsiz bir yeri olan Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin düşünce sisteminden hareketle modern insanın sıkıntılarla dolu dünyasında bir anlamlandırma çerağı uyandırmayı gaye edinen eser alanın uzman ismi Mahmud Erol Kılıç tarafından kaleme alınan metinlerden oluşuyor.

Günümüz modern insanının yaşamı ve kendini anlama çabasına derman olacak fikirlerin ışığıyla aydınlanan kitap okuyucusuna rehberlik ediyor.

Yorumlar

  • (not be published)