Er-Rezzâk

Tarih Ekim 04, 2018, 5:47 am
2 mins

Allah’ın 99 isminden biri olan Rezzak, kelime anlamı olarak “bütün canlıların rızkını veren, onları nimetlendiren” anlamını taşımaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de nerelerde geçmektedir?

Allah’ın 99 isminden biri olan Rezzak, kelime anlamı olarak “bütün canlıların rızkını veren, onları nimetlendiren” anlamını taşımaktadır. Allah Azimüşan’ın, eşi benzeri olmayan, Güzel’liklerle, anlam dolu sıfatlarının isim olarak kullanılan hallerinden biri “Er-Rezzâk”. Er-Rezzâk isminin anlamı; “her çeşit canlının rızkını sağlayan, rızık veren, rızka muhtaç olanların rızkını güzellikle sağlayan” şekillerindedir. Hâlik olan Allah, dünyada yaratmış olduğu tüm canlıların yaşamlarına rahat ve huzurlu sürdürebilmeleri adına muhtaç durumda oldukları her türlü manevi ve maddi rızkı kendilerine bahşetmektedir.

Er-Rezzâk isminin, Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği noktalar;

“Nice canlılar vardır ki, onlar rızkını taşıyamaz. Allah hem onları, hem de sizi rızıklandırır. O işitendir ve bilendir.”  (Ankebut : 60)

”Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı) dır.” (11:6)

“Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.” (51:28)

“Nice canlılar vardır ki, rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktirmezler). Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”  (29:60)

Hasancan Albayrak

Bir Sonraki Yazi

RAMAZAN

Yorumlar

  • (not be published)