An şimdidir

Suhendan Erdin
Tarih Mart 11, 2018, 11:48 am
5 mins

Nasıl da ziyan ederiz ömrümüzü… Ha bugün, ha yarın derken hızlıca geçiverir günler. Bir de bakmışız nasıl olduğunu anlamadan ömrün son demlerine gelmişiz. Geriye bakıp da düşündüğümüzde, “Ne çabuk geçmiş ömrüm, hiç bir şey anlamadım!” deriz.

Her gün kendimize söz verdiğimiz konular vardır. Fakat bir de bakmışız ki hiç birini yapamadan geçivermiş günler. Ve bir boş vermişlik alır kişiyi. İşte en kötüsü de budur. Yaşama sevincinin yitip gitmesi… İnsanın içindeki neşenin sönüvermesi… Şevkin kaybedilmesi…

Buna en büyük sebep maddedir. Ruhumuz yücelmek için bu fani âleme gelmiş ama biz onu toprağa mahkûm etmek için elimizden geleni yaparız. Öylesine mahkûmuz ki maddeye etrafımızdaki güzellikleri görmemeye başlarız. Sadece kendimize odaklanır, başkalarını görmeyiz. Hep almak isteriz ama vermeyi aklımızın ucuna getirmeyiz.

Reddederek okumayalım bu satırları. Hiç de uzak şeyler değildir bunlar bize. Bir bakın arkanıza… En son ne zaman kalpten kopan bir iyilik yaptık? Bir çocuğun başını okşadık, ama şefkatle. Çocuğumuza vereceğimiz harçlığı ne zaman bir başka çocuğa verdik? Elbette yapanlarınız vardır; lakin boş vermişlik çoğunluktadır. Kapatmışız gözlerimizi, görmüyoruz, göremiyoruz güzellikleri. Hâlbuki ne yüce bir çark var âlemde. Bereket çarkı… Rızıkların döngüsü… Alma ile vermenin eşitlendiği, verenin aldığı-alanın verdiği muazzam bir devran… Gözlerimizin önündeki güzellikleri göremeyecek kadar kalınlaşmış perdelerimiz. Hâlbuki bir perdesiz baksak hayata öyle bir hafifleyeceğiz ve yerden yükseleceğiz ki;

“Toprak seni çekmesin. Sen toprağın üzerine çık. Yüklerinden kurtul…” HŞY (Hasan Şükrü Yayıntaş Beyefendi)

Masiva, çoluk-çocuk, dertler, sıkıntılar bitmek bilmez. Hâlbuki derdini bir eylemeli insan. Sadece bir derdi olmalı. O da Allah Azimüşan… Yüce Yaradan…

Herkesin ezeli bir rızkı biçilmiştir kendisine. Onun üstüne bir gram dahi çıkılmaz. Çırpınmak boşunadır aslında. Hâlbuki yardım odaklı bakabilsek hayata… Başkaları odaklı olabilsek… Hayat da bize kendiliğinden gülümseyecek. Çünkü Allah’ın nûru gelip de konacak başlarımızın üzerine;

“O, o kalbine hidayet gelenin başının üzerine bir nûr salar da onu gören göz bakıp da güzelliğini seyre dalar.” HŞY (Hasan Şükrü Yayıntaş Beyefendi)

Ve bir gün kalbe iner o nûr ve içimizi aydınlatır.

“…etrafı aydınlatacak kadar parlayan nûr kalbe inince adı iman nûru olur.” HŞY (Hasan Şükrü Yayıntaş Beyefendi)

Allah affedenlerin en büyüğüdür. Azimüşan Hazretleri samimi bir pişmanlık ile kalben af dileyen kişinin günahlarını bağışlar. Ve onun kalbine imân nûr’unu indirir. Kişiye bundan sonra düşen ise istikrar ile durmadan yürümesidir.

“Şaşırmayın ve doğru olun. İyilikler yapın ve sadaka verin. Kendinizde bırakmayın, başkalarına verin. Almak için vermeyin. Verileni düşünmeyin, hemen unutun. Af dileyen durmadan vermeli… Azalmalı ve hafiflemeli…” HŞY (Hasan Şükrü Yayıntaş Beyefendi)

Bunun için ise,

“…daima şimdide ol. İyilikleri yarına bırakma” HŞY (Hasan Şükrü Yayıntaş Beyefendi)

Çünkü “An şimdidir.” HŞY (Hasan Şükrü Yayıntaş Beyefendi)

Ama ve lakin illâ ki aşk. Çünkü unutma ki kalp ancak aşk çağrısını duyunca yumuşar.

Ve işte sözün nihaisini ve dahi en güzelini yine o söyler:

“Kendiniz gibi olmaya çalışmayın, dostun istediği gibi olun. Dostun istediği gibi olun ki kendinizi kendinizde bulun. Dost sizi kendine benzetmez, seni Sen’den terk etmez.” HŞY (Hasan Şükrü Yayıntaş Beyefendi)

Yorumlar

  • (not be published)