ÖZEL HASTANELERİN SGK’Yİ ZARARA UĞRATTIĞI HABERLERİ SGK TARAFINDAN YALANLANDI

Yabende
Tarih Mart 09, 2018, 11:44 pm
5 mins

Sosyal Güvenlik Kurumundan, ‘SGK Vurgunu Sayıştay Raporuna Girdi’ başlıklı haber yalanlanarak, ‘Bir kısmı 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer almayan iddialar karşısında Kurumun duyarsız kaldığı, usulsüzlüklere ve düzenlenen raporlara rağmen kurumun herhangi bir önlem almayarak daha büyük zararlara sebebiyet verdiği algısının oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir’ açıklanması yapıldı.

SGK’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı basın organlarında çıkan “SGK Vurgunu Sayıştay Raporuna Girdi” başlıklı haberde, 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu dayanak gösterilerek, özel hastanelerin SGK’yi zarara uğrattığı, özel hastane uzman doktorlarının ücretlerinin asgari ücret üzerinden gösterildiği iddia edildi.

Öte yandan haberde, hastaların aynı tarihlerde birden fazla hastanede yatarak tedavi edilmiş gibi bildirildiği, özel hastanelerce sigortalılardan fazla tetkik istendiği, sağlık sigortası olan kişinin muayene ve tetkik masraflarının hem SGK’ye hem de özel sigorta şirketine fatura edildiği, sahte muayene kayıtları yapıldığı, bu suretle de SGK’nin zarara uğratıldığı iddiaları yer aldı.

Açıklamada, “Haberin bütün olarak değerlendirilmesinde, bir kısmı 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer almayan bu iddialar karşısında kurumun duyarsız kaldığı, usulsüzlüklere ve düzenlenen raporlara rağmen kurumun herhangi bir önlem almayarak daha büyük zararlara sebebiyet verdiği algısının oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir” denildi.

“KURUMUMUZ, USULSÜZLÜKLERE KARŞI SORUŞTURMA YAPMAKTA”

Açıklamada şunlar yer aldı:

“Kurumumuz her türlü usulsüzlüklerle ilgili gerekli inceleme ve soruşturmaları yapmakta, düzenlenen raporlara ve yapılan tespitlere istinaden alınması gereken tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, özel sağlık hizmet sunucularının; gerek sigortalılık işlemleri gerekse de sunmuş oldukları sağlık hizmetleri karşılığındaki faturaları kurumumuzca elektronik ortamda anlık olarak denetlenmekte, alınan ihbar ve şikayetlerin yanı sıra risk odaklı olarak belirlenen denetim programları çerçevesinde sağlık hizmet sunucuları müfettişlerimizce ve ilgili birimlerimizce yerinde sürekli denetlenmektedir. Zira, 2017 yılında müfettişlerimiz tarafından 661 sağlık hizmet sunucusunun (SHS) fiili denetimi yapılmış ve bu denetimlerde, tespiti yapılan usulsüz işlemlere ilişkin 550 Milyon TL cezai işlem uygulanmıştır.”

“USULSÜZ İŞLEMLERİN KAYNAKTA ÖNLENMESİNE YÖNELİK BİRÇOK ÖNLEM ALINDI”

Öte yandan tüm bu izleme ve denetim faaliyetleri sonucunda son iki yılda usulsüzlüğü tespit edilen 188 sağlık hizmet sunucusu hakkında adli işlem tesis edilmesinin sağlandığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yine haberde bahsi geçen ‘Bazı hekimlerin prime esas kazançlarının (PEK) asgari ücret üzerinden bildirildiği’ iddiası, kurumumuz bünyesinde özel olarak oluşturulan risk değerlendirme ekiplerince belirlenen risk kriterleri ile tespiti yapılan bir husustur. Kaldı ki, bu risk değerlendirmesi sadece xdoktorlar için değil tüm meslek grupları için yapılmakta ve sonuçları titizlikle takip edilmektedir. Bu çerçevede, kurumumuzca herhangi bir usulsüz işleme müsaade edilmediği gibi, fiili denetimlerin yanında usulsüz işlemlerin kaynakta önlenmesine yönelik bilişim alanında da birçok önlem alınmıştır.”

Yapılan risk analizleri sonucunda riskli olduğu tespit edilen sektörlerde öncelikli olmak üzere işverenlerin ve çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik rehberlik faaliyetlerinin de yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bu iddialara karşın, aksamayan bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemini başarı ile sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, SGK’nin dünyada benzerine az rastlanabilecek bir sigortacılık hizmetini güvenle ve başarıyla sürdürmeye, sistemin geleceği ve sürdürülebilirliğine ilişkin alınan tedbirleri uygulamaya devam edeceği kaydedildi.

Yorumlar

  • (not be published)